06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Het Bestuur laat regelmatig een controle uitvoering op onrechtmatig gebruik van de verschillende keurmerken. Soms ontvangen we ook een tip.

De afgelopen tijd is geconstateerd dat enkele personen het keurmerk onrechtmatig gebruiken.

Met één persoon hebben we inmiddels contact en hebben hem een voorstel toegezonden.