06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
RMB

Register Middenmanager Beveiliging

RMB
n
Aanvraagformulier
Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden RMB
Indien men is ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging geeft dat het recht het keurmerk RMB te gebruiken in overeenstemming met het betreffende Reglement
Algemeen
Uitsluitend complete aanvragen (klik op Aanvraagformulier) RMB worden in behandeling genomen. Indien men niet voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden, heeft het geen enkele zin een aanvraag te doen. Er worden namelijk geen uitzonderingen gemaakt. De complete aanvraag stuurt u, ingevuld en ondertekend, als pdf per mail aan secretaris@sern.nl of per post aan Stichting SERN, Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem.

De jaarlijks te betalen registerbijdrage is € 25,--. U moet de registerbijdrage persoonlijk (vanaf een prive rekening) voldoen aangezien men persoonlijk wordt ingeschreven.

 • U moet een opleiding op tenminste MBO niveau 4 met goed gevolg hebben voltooid (d.w.z. diploma behaald), of een MBO niveau 3 opleiding aangevuld met een opleiding midden management (beide met diploma behaald), en
 • U moet aantonen een (of meer) aanvaarde opleiding (opleidingen) met goed gevolg te hebben voltooid (zie verder hieronder bij "Aanvaarde opleiding".
 • Men wordt persoonlijk ingeschreven in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandig ondernemer. Inschrijving als werknemer en zelfstandig ondernemer tegelijk is niet mogelijk.
 • U moet aantonen tenminste drie jaar in (tenminste) een middenmanagement functie werkzaam te zijn op beveiligingsgebied (politie-, militaire- en inlichtingenwerkzaamheden alsmede informatiebeveiligingswerkzaamheden gelden niet). (Het betreft functies zoals teamleider beveiliging, sectiechef beveiliging, hoofd operationele beveiliging, adviseur technische beveiliging e.d. een en ander ter beoordeling van het bestuur). Hiervoor dient de Verklaring werkgever (onderdeel van het Aanvraagformulier RMB).
  De beveiligingswerkzaamheden moeten het hoofdbestanddeel vormen van het totale pakket werkzaamheden.
Naast vermelding van uw inschrijving op deze website ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving in het register, waana u het keurmerk RMB mag gebruiken door dit achter uw achternaam te plaatsen.
Aanvaarde opleiding
Naast de hierboven vermelde MBO 4 of MBO 3 + midden management opleiding moet u aantonen één (of meer) van de volgende opleidingen met goed gevolg te hebben voltooid en bijbehorend diploma behaald te hebben:
 • diploma Coördinator Beveiliging plus diploma IRIS Security Management; of
 • diploma Coördinator Beveiliging plus diploma Middelbaar Security Management van SOBA Security Opleidingen BV; of
 • certificaat Certified Protection Officer (CPO) van de International Foundation for Protection Officers (IFPO); of
 • certificaat Certified Protection Professional (CPP) van ASIS International; of
 • diploma Technicus Beveiligingsinstallaties plus diploma IRIS Security Management; of
 • diploma Technicus Beveiligingsinstallaties plus diploma Middelbaar Security Management van SOBA Security Opleidingen BV; of
 • Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit (Belgisch Staatsblad) van 18 januari 2007; of
 • een HBO diploma van een opleiding of beveiligingsgebied of een diploma van een dergelijke post hbo opleiding afgegeven door een HBO instelling of de Stichting Post HBO Nederland; of
 • een diploma van een opleiding op beveiligingsgebied op mbo niveau of post MBO niveau afgegeven door de Stichting POST MBO Nederland of andere gelijkwaardige instelling ter beoordeling van het bestuur.
U moet SERN toezenden:
 • het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Aanvraagformulier RMB met de Verklaring aanvrager en de Verklaring Werkgever met functiebeschrijving en organogram; en
 • kopie van de bewijsstukken betreffende uw MBO 4 of MBO 3+ opleiding en de "aanvaarde opleiding(en)"; en
 • indien van toepassing kopie van het legitimatiebewijs afgegeven door c.q. namens de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
 • indien de aanvrager zelfstandig ondernemer is, een recent uittreksel Kamer van Koophandel doch niet ouder dan zes maanden.