06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Het

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting SERN zet zich geheel belangenloos in om de doelstellingen van de Stichting te behalen.

Het Bestuur bestaat uit vier bestuursleden. Zij stellen zich onderstaand aan u voor.

Rob Ackx

Voorzitter

mr. R.C. Ackx MSec

Rob Ackx is een bestuurslid van het eerste uur. Van 1996 tot 2012 was hij secretaris en van 2012 tot 2019 voorzitter en tevens secretaris. Na overdracht van het secretariaat vervult hij vanaf het najaar 2019 de functie van voorzitter.

Eric van Arragon

Secretaris

E. van Arragon MSec – CISM – CISA

Eric van Arragon is sinds 2018 betrokken bij de Stichting en vervult sinds najaar 2019 de rol van secretaris.

Bert Duijndam

Penningmeester

ing. H.C.A. Duijndam MSec

Bert Duijndam is eveneens één van de grondleggers van De Haagse Methodiek en Bestuurslid van de Stichting SERN van het eerste uur.

Frank van der Linden

Lid en tevens plv. voorzitter

F. van der Linden MSec

Frank van der Linden is sinds 2018 betrokken bij de Stichting en vervult sinds het najaar 2019 de rol van bestuurslid en tevens plaatsvervangend voorzitter.