06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Het

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting SERN zet zich geheel belangenloos in om de doelstellingen van de Stichting te behalen.

Het Bestuur bestaat uit vier bestuursleden. Zij stellen zich onderstaand aan u voor.

Frank van der Linden

Voorzitter

F. van der Linden MSec

Frank van der Linden is sinds 2018 betrokken bij de Stichting en vervult sinds 20 september 2021 de rol van voorzitter. Hij ontving de voorzittershamer tijdens het 25 jarig jubileum op de SS Rotterdam.

Eric van Arragon

Secretaris

E. van Arragon MSec – CISM – CISA

Eric van Arragon is sinds 2018 betrokken bij de Stichting en vervult sinds najaar 2019 de rol van secretaris.

Bert Duijndam

Penningmeester

ing. H.C.A. Duijndam MSec

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bert Duijndam is eveneens één van de grondleggers van De Haagse Methodiek en Bestuurslid van de Stichting SERN van het eerste uur.

Rob Ackx

Bestuurslid

mr. R.C. Ackx MSec

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Rob Ackx is bestuurslid van het eerste uur. Van 1996 tot 2012 was hij secretaris en van 2012 tot 2019 voorzitter en tevens secretaris. Na overdracht van het secretariaat vervult hij vanaf het najaar 2019 de functie van voorzitter. Deze hamer heeft Rob op 20 september 2021 overgedragen aan Frank van der Linden.

Harm van Dijk

Bestuurslid

ing. H.H.J. van Dijk MBA MSec

Met ingang van 1 februari 2022 is Harm van Dijk benoemd als Bestuurslid. Harm gaat zich inzetten voor de verbreding van de samenwerking tussen SERN en overige partijen binnen de beveiligingsbranche. Daarnaast gaat hij zijn expertise inzetten op de ontwikkeling van Young Security Employees binnen SERN.