06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Privacybeleid SERN

Uw gegevens
Z
Transparantie
~
Onze zorg

Gegevens

De Stichting Security Expert Register Nederland (SERN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten zoals op deze website is weergegeven.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ten behoeve van inschrijving in (één van) onze registers. Bij  de aanvraag tot inschrijving geeft de aanvrager middels een ondertekende verklaring toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Wij kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.

Verwerkte gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters, voorvoegsels, Achternaam
 • Adresgegevens inclusief email adres (privé / zakelijk)
 • Telefoonnummer (privé / zakelijk)
 • Bankgegevens
 • Werkgever inclusief internet url
 • Gegevens van de eigen onderneming

Na uitschrijving worden deze gegevens 7 (zeven) jaar bewaard, waarna uitsluitend bewaard blijft de ondertekende verklaring voorzien van naam, datum inschrijving en registratienummer.

Doeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens om:

 • te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Stichting
 • geregistreerden van informatie te kunnen voorzien
 • de deskundigheid van de geregistreerden aan te kunnen tonen
 • de registerbijdrage te kunnen verwerken
 • te voldoen aan wettelijke vereisten
 • aan te geven dat een geregistreerde is uitgeschreven

Rechten

Als u ingeschreven bent in één van onze registers, of u heeft reacties achter gelaten, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
U kunt hiertoe een verzoek richten aan secretaris@sern.nl. We zullen dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op het verzoek reageren.