06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Privacybeleid SERN

Uw gegevens
Z
Transparantie
~
Onze zorg

Gegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de Registers SERN welke zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het aanmeldingsformulier ligt daar en bij de houder (na telefonische afspraak) van de registratie, de secretaris van SERN ter inzage. Tegen vergoeding van de kosten kan een kopie van het aanmeldingsformulier worden verkregen. In de reglementen van de registers, die elders op deze site staan, is opgenomen aan wie welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Verwerkte gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voorletters, voorvoegsels, Achternaam
  • Adresgegevens inclusief email adres
  • Telefoonnummer
  • Bankgegevens
  • Werkgever inclusief internet url

Doeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens om:

  • te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Stichting
  • geregistreerden van informatie te kunnen voorzien
  • de deskundigheid van de geregistreerden aan te kunnen tonen
  • de registerbijdrage te kunnen verwerken
  • te voldoen aan wettelijke vereisten

Rechten

Als u ingeschreven bent in één van onze registers, of u heeft reacties achter gelaten, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
U kunt hiertoe een verzoek richten aan secr-sern@sern.nl. We zullen dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op het verzoek reageren.