06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Registers SERN

De Stichting SERN houdt de register zo actueel mogelijk. Onderstaand een aantal regels waarmee rekening gehouden wordt.

  • Blijvend voldoen aan de in het betreffende reglement gestelde voorwaarden.
  • Tijdig doorgeven van relevante wijzigingen zoals wijzigen werkgever of verhuizing.
  • Tijdig de verschuldigde registerbijdrage voldoen.

Daarnaast staat het geregistreerden vrij om de inschrijving vrijwillig te beëindigen. Bijvoorbeeld in verband met pensionering.

De volgende inschrijvingen in het register RSE zijn beëindigd:

2021

R.H. Berendse, R. de Bos, R.H.J. van der Bosch, P. Doornebosch, S.M. Ekelschot, A.J.W.M. Elbers, J.P. Harmsen, A. van Herk, M. Holleman, K. Noortman, H. Popkema, C.W. de Ridder, R. van Schaik, K.K.L. Sloot, H.K. Teerds, J.H. Verhoeven, F.A. Wijsman en R. van Zanten, K. Dutscher, M.Keller, M. Pranger, J.P.M. Habraken, H. Marks, J.H. Hommersom, H.J.A. van Oorsouw, G.A.M. van Bakel, K.H. Krottje, J.W. Kraakman, H. Douma, F.W. Keller, J.A. van Nijnanten, L. Schrage, H.J. Lesterhuis, D.W.A.F. Taks, P.J.A. Peerdeman, M.j.M. Menting, M. van der Heuvel, J.A. Verbaas, G.T.M. Blokvoort.

De volgende inschrijvingen in het register MSec zijn beëindigd:

2021

N. Riemsdijk

De volgende inschrijvingen in het register RMB zijn beëindigd:

2021