06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
20 september 2021

25 jaar SERN

Op 20 september 2021 is het 25 jaar geleden dat de Stichting Security Expert Register Nederland bij notariële akte is opgericht. Sindsdien ontplooit de Stichting verschillende activiteiten ter bevordering van het vakgebied beveiliging (security).

Als Bestuur van de Stichting willen we deze mijlpaal natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we een bijeenkomst op de SS Rotterdam. Een bijzondere locatie voor een bijzonder jubileum. Uiteraard blikken we terug op die 25 jaar, maar we kijken vooral vooruit!

Het thema van de SERN jubileumdag is: Carrière en Erkenning Fysieke Beveiliging Nederland. Onder leiding van Frenk van der Linden, bekend van radio en TV, vormen we die middag zijn popularie radioprogramma ‘Kunststof’ om tot ‘SERNstof’. Sprekers uit de wereld van 25 jaar security verschijnen die middag op het podium. Voormalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mr. Fred Teeven, is er daar één van.

Het programma staat conform de doelstelling van SERN natuurlijk in het teken van kennisoverdracht en netwerken. Daarom is er veel ruimte gelaten om tussen de sprekers door oude en nieuwe relaties te ontmoeten. De middag ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 12:00 uur ontvangen we de gasten met een lunchbuffet.
  • 13:00 – Opening van door de dagvoorzitter Frenk van der Linden.
  • 13:15 – 14:30 Security relevante presentaties
  • 14:30 – Pauze en gelegenheid tot netwerken
  • 15:00 – Forumdiscussie en ophalen herinneringen op het podium
  • Van 16:30 tot 17:30 uur sluiten we af met een netwerk borrel.

We willen onze geregistreerden graag in de gelegenheid stellen deze happening bij te wonen. We vragen een bijdrage in de kosten van € 40,– welke na het bijwonen omgezet zal worden in de registerbijdrage voor 2022. Gelet op de beschikbare plaatsen geldt ‘Wie het eerst komt, …’
Graag tot 20 september op de SS Rotterdam!

Jubileum SERN
Jubileum SERN
Jubileum SERN
Jubileum SERN
SERN Jubileum

Aanmelden

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de jubileumbijeenkomst van SERN op maandag 20 september 2021 en verklaart hierbij de bijdrage in de kosten à € 40,– uiterlijk binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer NL08 RABO 0116 7919 85 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting SERN te Breda onder vermelding van ‘Jubileum’ en het registratienummer SERN.

(U ontvangt alleen op aanvraag een separate factuur. Na bijwonen bijeenkomst wordt de bijdrage omgezet naar de registerbijdrage voor 2022.)
Carrière en Erkenning Fysieke Beveiliging Nederland.

Ik maak de verschuldigde bijdrage over

11 + 5 =