06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
20 september 2021

25 jaar SERN

Op 20 september 2021 is het 25 jaar geleden dat de Stichting Security Expert Register Nederland bij notariële akte is opgericht. Sindsdien ontplooit de Stichting verschillende activiteiten ter bevordering van het vakgebied beveiliging (security).

Als Bestuur van de Stichting willen we deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren we een bijeenkomst op de SS Rotterdam. Een bijzondere locatie voor een bijzonder jubileum.

Het thema van de SERN jubileumdag is: Carrière en Erkenning Fysieke Beveiliging Nederland.

Globaal ziet de middag er als volgt uit:

  • Vanaf 12:00 uur ontvangen we de gasten.
  • Opening van de bijeenkomst om 13:00.
  • Programma
  • Van 16:30 tot 17:30 uur sluiten we af met een netwerk borrel.

We willen onze geregistreerden graag in de gelegenheid stellen deze happening bij te wonen. We vragen een bijdrage in de kosten van € 40,– welke na het bijwonen omgezet zal worden in de registerbijdrage voor 2022. Gelet op de beschikbare plaatsen geldt ‘Wie het eerst komt, …’
Graag tot 20 september op de SS Rotterdam!

Jubileum SERN
Jubileum SERN
Jubileum SERN
Jubileum SERN
SERN Jubileum

Aanmelden

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de jubileumbijeenkomst van SERN op maandag 20 september 2021 en verklaart hierbij de bijdrage in de kosten à € 40,– uiterlijk binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer NL08 RABO 0116 7919 85 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting SERN te Breda onder vermelding van ‘Jubileum’ en het registratienummer SERN.

(Na bijwonen bijeenkomst wordt de bijdrage omgezet naar de registerbijdrage voor 2022.)
Carrière en Erkenning Fysieke Beveiliging Nederland.

Ik maak de verschuldigde bijdrage over

13 + 11 =