06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Over

SERN

l
20 september 1996
+25 jaar
+ 700 registraties
deskundigen
Historie

‘s-Gravenhage

20 september 1996

SERN staat voor Stichting Security Expert Register Nederland. Deze stichting is bij notariële akte van 20 september 1996 opgericht.

Hoofddoel is de beveiliging (security) in Nederland op een hoger peil te brengen door de deskundigheid en vakkundigheid op bedoeld vakgebied te bevorderen en te beschermen.

 

De stichting ontplooit ondermeer de volgende activiteiten:

  • In de eerste plaats zijn er één of meer registers ingesteld. Deze worden in stand gehouden zodat personen, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, zich kunnen laten inschrijven. Het Register Security Expert (RSE) is het eerste door SERN geopende register. Het Register Manager of Security (MSec) is het tweede register en het Register Middenmanager Beveiliging het derde.
  • SERN is actief bij het (mede) organiseren van conferenties, seminars e.d. inzake beveiliging.
  • Tenslotte kan SERN éénmaal per jaar de IDA (INCI-DETAR) Award toekennen aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de security.

Het register security expert (RSE) is het eerste, oudste en grootste register inzake  gekwalificeerde security deskundigen in Nederland. Sinds 1996 hebben zich velen  in de registers laten inschrijven.

SERN Camerabeveiliging
SERN Informatiebeveiliging
SERN beveiliging