06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Stichting

Security Expert Register Nederland

Welkom

Security Expert Register Nederland

De stichting SERN heeft het doel de kwaliteit van de beveiliging (security) in Nederland te bevorderen.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE (Register Security Expert) of RMB (Register Middenmanager Beveiliging) te gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven, dan kunt u dat nagaan in onze registers. Sinds januari 2021 is tevens het register Securityvalideur (Vsec) gepubliceerd. Hierin zijn diegenen opgenomen die gerechtigd zijn een securityvalidatie uit te voeren.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam van de houder van het certificaat tevens is vermeld in één van de registers op deze site. Indien onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van één van de keurmerken, verneemt SERN dat graag zodat passende actie ondernomen kan worden.

 

Bestuur

De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Bestuurslid. Vragen kunt u het best richten aan de secretaris.

secretaris@sern.nl

DHM en SERN

DHM is al sinds 1992 de standaard voor doelmatig en efficiënt beveiligen door middel van een gestructureerde aanpak van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging voor het opzetten en in stand houden van het corporate physical security.

DHM is gericht op het voorkomen, tegengaan en beheersbaar maken van acties, onbevoegd beïnvloeden, van de bedrijfsactiviteiten door kwaadwillenden.

Security professionals die de Post HBO registeropleiding DHM Security Management hebben afgerond, en voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden, kunnen zich als expert laten opnemen in het Security Expertregister van de Stichting SERN als Register Security Expert (RSE).

Met de implementatie van de DHM Methodiek heeft de te beveiligen organisatie een volledig pakket aan maatregelen om de beveiliging aantoonbaar in control te laten zijn en heeft de organisatie inzicht en afspraken met derden (politie, brandweer, externe dienstverleners) om bij (dreiging van) incidenten adequaat te kunnen optreden.

Nieuw in 2024 is dat de geregistreerde security expert (RSE) door middel van een DHM Pre Securityvalidatie, de basis legt voor een goedkeuring door het Nederlands Security Validatie Instituut (NSVI), waarmee wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn belegd in de EU CER Richtlijn. De CER richtlijn wordt eind 2024 in CER wetgeving uitgevaardigd.

SERN is als onafhankelijke koepelorganisatie namens alle ingeschreven security experts betrokken bij de consultatie rondom deze wetgeving.

Vanuit SERN organiseren we regelmatig kennissessies om je kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen in de beveiligingsbranche te signaleren. In 2023 waren we te gast bij het NIPV waar we een inkijk kregen in de achtergronden van brandbeveiliging. Ook kregen we een paar maanden eerder een unieke inkijk in de bedrijfsvoering en beveiligingsaspecten op Lelystad Airport.

Ook in 2024 gaan we hiermee verder. Zo geven we in april een introductie in de komende CER wetgeving en ook in juni staat er weer een mooie netwerkdag op de agenda. Daarnaast organiseren we online bijscholingsbijeenkomsten om je DHM kennis bij te spijkeren.

Heb je zelf ideeen over wat we voor jou of je collega’s kunnen betekenen dan weet je ons vast te vinden.

Frank van der Linden

Voorzitter, Stichting SERN

06 - 3033 9055
Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem
secretaris@sern.nl