06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Stichting

Security Expert Register Nederland

Welkom

Security Expert Register Nederland

De stichting SERN heeft het doel de kwaliteit van de beveiliging (security) in Nederland te bevorderen.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE (Register Security Expert) of RMB (Register Middenmanager Beveiliging) te gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven, dan kunt u dat nagaan in onze registers. Sinds januari 2021 is tevens het register Securityvalideur (Vsec) gepubliceerd. Hierin zijn diegenen opgenomen die gerechtigd zijn een securityvalidatie uit te voeren.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam van de houder van het certificaat tevens is vermeld in één van de registers op deze site. Indien onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van één van de keurmerken, verneemt SERN dat graag zodat passende actie ondernomen kan worden.

 

Bestuur

De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Bestuurslid. Vragen kunt u het best richten aan de secretaris.

secretaris@sern.nl

Gelukkig Nieuwjaar!

Dat wens ik jullie namens het bestuur van SERN, de Stichting Security Expert Register, ook allemaal toe. Uiteraard in goede gezondheid, met mooie mensen om je heen en hopelijk ook nog in een baan waar je plezier in hebt. Want hoe vanzelfsprekend dat lijkt merk je pas als er iets in die drie-eenheid niet meer klopt. Het wegvallen van je werkplezier of -veel erger nog- het verlies van gezondheid of van een naaste. Laten we hopen dat het ons dit jaar niet al te hard zal treffen.

Met SERN kijken we terug op een mooi jaar. Het 25 jarig jubileum van SERN dat we ondanks de pandemie gelukkig groots konden vieren op de SS Rotterdam nog in gedachten ondervonden we weer hoe divers en kundig onze stichting is. Echt alle gelederen uit de beveiligingswereld uit Nederland (en een enkeling uit België) zijn vertegenwoordigd. Prachtig. Daarbij nog twee ridders kunnen toevoegen aan de verzameling. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat we voor de Knights of SERN een apart register kunnen openen?  Erkend Kasteelbeveiliger (EKB)?

In ’22 hebben we gelukkig weer wat fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren en dat zullen we in ’23 ook zeker blijven doen. Daarnaast hebben we wat algemene vernieuwingen doorgevoerd.

We hebben al stappen gemaakt door het RSE register open te stellen voor de specialisten uit het vakgebied Bewaken en Beveiligen, de website is vernieuwd en we hebben een SERN LinkedIn pagina. We onderzoeken de mogelijkheid om ook Young Employees op te nemen – wij hebben de wereld en de kennis van vandaag en gisteren, zij leven in de wereld van morgen, dus hoe mooi om die twee te verbinden – en gaan weer voor een SERN Dag in het voorjaar. Kortom, veel plannen om het expertregister nog meer te ontwikkelen. Daarnaast zorgen we door middel van de SERN Bijscholingsbijeenkomsten dat de geregistreerden hun vakkennis op peil kunnen houden.

Rob Ackx
Rob Ackx heeft als nestor van SERN aangeven in ’23 te stoppen met zijn bestuursactiviteiten. We gaan zijn kritische blik zeker missen, evenals zijn spitsvondigheid en nooit aflatende woordgrappen. Namens ons allen: “Bedankt Rob!” en we hebben er alle begrip voor dat je je tijd nu in andere activiteiten gaat stoppen.

Ik pak ook even de ruimte voor een oproepje. Check even de vernieuwde website en geef aanvullingen of wijzigingen door aan ons secretariaat. Nog niet bij iedereen staat een werkgever of website genoemd en dat is wel belangrijk om goed vindbaar te zijn.

Nogmaals: namens het gehele bestuur van SERN bedank ik jullie voor je inschrijving en wens ik je een gelukkig, gezond en natuurlijk veilig 2023.

Frank van der Linden

Voorzitter, Stichting SERN

06 - 3033 9055
Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem
secretaris@sern.nl