06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Stichting

Security Expert Register Nederland

Welkom

Security Expert Register Nederland

De stichting SERN heeft het doel de kwaliteit van de beveiliging (security) in Nederland te bevorderen.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE (Register Security Expert) of RMB (Register Middenmanager Beveiliging) te gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven, dan kunt u dat nagaan in onze registers. Sinds januari 2021 is tevens het register Securityvalideur (Vsec) gepubliceerd. Hierin zijn diegenen opgenomen die gerechtigd zijn een securityvalidatie uit te voeren.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam van de houder van het certificaat tevens is vermeld in één van de registers op deze site. Indien onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van één van de keurmerken, verneemt SERN dat graag zodat passende actie ondernomen kan worden.

 

Bestuur

De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Bestuurslid. Vragen kunt u het best richten aan de secretaris.

secr-sern@sern.nl

Op 20 september 2021 heeft SERN haar 25 jarig bestaan gevierd op de SS Rotterdam. Een geweldig feest met als hoogtepunt het benoemen van Rob Ackx en Bert Duijndam als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Binnenkort een terugblik op deze fantastische dag.

Frank van der Linden

Voorzitter, Stichting SERN

06 - 3033 9055
Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem
secr-sern@sern.nl