06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Stichting

Security Expert Register Nederland

Welkom

Security Expert Register Nederland

De stichting SERN heeft het doel de kwaliteit van de beveiliging (security) in Nederland te bevorderen.

Zoekt u iemand die gerechtigd is het keurmerk MSec (Manager of Security), RSE (Register Security Expert) of RMB (Register Middenmanager Beveiliging) te gebruiken of wilt u verifiëren of iemand staat ingeschreven, dan kunt u dat nagaan in onze registers. Sinds januari 2021 is tevens het register Securityvalideur (Vsec) gepubliceerd. Hierin zijn diegenen opgenomen die gerechtigd zijn een securityvalidatie uit te voeren.

Door SERN uitgegeven certificaten van inschrijving zijn slechts geldig indien de naam van de houder van het certificaat tevens is vermeld in één van de registers op deze site. Indien onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van één van de keurmerken, verneemt SERN dat graag zodat passende actie ondernomen kan worden.

 

Bestuur

De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Bestuurslid. Vragen kunt u het best richten aan de secretaris.

secr-sern@sern.nl

Fred Zaaijer MSec overleden

Het bestuur van SERN vernam tot haar leedwezen dat haar oud-voorzitter van het eerste uur, Fred Zaaijer, op 28 september 2021 is overleden.

Op zaterdag 9 oktober 2021 heeft met een beperkt aantal genodigden de crematieplechtigheid van Fred plaatsgevonden.

Fred was voorzitter vanaf de oprichting van SERN in 1996 tot en met 2011.
Onder de kundige en enthousiaste leiding van Fred Zaaijer en door zijn inzet is SERN gegroeid en heeft het een duidelijke plaats verworven op de kaart van beveiligend Nederland.
Fred zorgde er onder meer voor dat het Register Security Expert, het Register Hoofd Bedrijfshulpverlening en het Register Manager of Security tot stand kwamen.
Mede voor zijn werk voor SERN is hij in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het bestuur wenst de familie Zaaijer veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Frank van der Linden

Voorzitter, Stichting SERN

06 - 3033 9055
Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem
secr-sern@sern.nl