06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Laatste

Nieuws

Uitgeschreven

Op 18 september 2022 is de heer G.H. Drost RSE vanwege pensionering uitgeschreven. Wij danken de heer Drost voor zijn inzet voor ons mooie vakgebied en wensen hem alle goeds toe.

Nieuwe inschrijving

Op 9 september 2022 is de heer S.H.A. Winters, werkzaam bij de RDW, als RSE ingeschreven in ons Register Security Expert.

Studiebeurs

Tijdens de laatste cursus Iris Security Management heeft de heer M. Goevaers een 9,5 gehaald voor het examen. Wat een mooie prestatie. Deze prestatie is door SERN beloond met een studiebeurs. SERN wenst de heer Goevaers veel succes bij  eventuele verdere activiteiten...

Recente reacties