06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Laatste

Nieuws

Nieuwe inschrijving

Op 15 november is de heer W.J.A. van Spelde, werkzaam bij Hillsafety B.V., als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Verhoging registerbijdrage

Al sinds 2015 heeft het SERN Bestuur geen verhoging doorgevoerd van de jaarlijkse registerbijdrage (€ 40,00 euro) voor de inschrijving in het register Security Expert (RSE) of het register Manager of Security (MSec). De inflatie in de afgelopen jaren en de daarmee...

Nieuwe inschrijvingen

Op 20 oktober zijn de heren A.B.A.C. Janson, werkzaam bij TNO, en S. Jacobs, werkzaam bij Brain of buildings BV, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.