06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Laatste

Nieuws

Nieuwe inschrijving

Op 5 juli is de heer J. Kwint, werkzaam bij Zenith Security, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Inbreng SERN bij internetconsultatie CER

De Stichting Security Expert Register Nederland (SERN) is voor haar meer dan 700 geregistreerde physical security professionals dé koepelvertegenwoordiger bij de internetconsultatie inzake de vertaalslag van de CER richtlijn naar de concept Wet weerbaarheid kritieke...

Nieuwe inschrijvingen

Op 24 mei zijn de heren M. de Jager, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, en R.H. Mosman, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert. Op 24 mei is de heer M.R. Kraaijevanger,  werkzaam bij Bosch Energy and Building...