06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl
Laatste

Nieuws

Nieuwe inschrijving

Op 3 januari 2022 is de heer N. Kieboom als RSE ingeschreven in ons register.

Registerbijdrage 2022

Ook dit jaar worden de facturen weer zoveel mogelijk per email verzonden. Zet indien nodig het adres secr-sern@sern.nl even in de whitelist. De voorbereidingen voor de verzending van de facturen is in volle gang. Zijn alle adreswijzigingen al doorgegeven? Zo niet, het...

Nieuwe inschrijving

Vandaag, 16 december 2021, is de heer B.G. Kolkman, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als MSec ingeschreven in ons register. Hij maakt hierbij gebruik van de studiebeurs welke hij ontving na afloop van de 112e opleiding DHM Security Management. Nogmaals...