06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

De Stichting Security Expert Register Nederland (SERN) is voor haar meer dan 700 geregistreerde physical security professionals dé koepelvertegenwoordiger bij de internetconsultatie inzake de vertaalslag van de CER richtlijn naar de concept Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Hiertoe heeft SERN uit haar midden een Adviescommissie CER ingesteld met als doel de implementatie van bruikbare regelgeving te bewerkstelligen.
De belangenbehartiging vindt plaats vanuit haar statuten met de scope op physical security.

Bijgaand treft u de inbreng van de SERN Adviescommissie CER wetgeving aan.

Inbreng internetconsultatie van SERN inzake Wet weerbaarheid kritieke entiteiten