06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

De Stichting SERN onderhoud vier registers van deskundigen op het vakgebied beveiliging.

  • Het Register Security Expert (RSE) is het eerste door Sern geopende register.
  • Het Register Manager of Security (MSec) is het tweede register.
  • Het Register Middenmanager Beveiliging (RMB) het derde.
  • Het jongste register is in januari 2021 opengesteld: het Register Securityvalideur (Vsec).

Opname is voor geregistreerden en voor derden het bewijs dat voldaan wordt aan de eisen welke SERN stelt aan de geregistreerde inzake zijn/haar deskundigheid en vakkundigheid op beveiligingsgebied.
De geregistreerde mag het feit dat hij/zij is opgenomen in een register, desgewenst, naar buiten toe tot uitdrukking laten komen door het bijbehorende keurmerk  achter de naam te voeren.
Derden kunnen een register raadplegen en zodoende nagaan of iemand daarin voorkomt.