06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

IDA Award

l
7 oktober 2020
Zeeuwse Nieuwdorp
Wim van Tol | John de Nooijer
Sinds 1997 jaarlijks

INCI-DETAR Award

SERN kan éénmaal per jaar de IDA (INCI-DETAR) Award toekennen aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de security.

Door omstandigheden (protesterende boeren en de Corona crisis) is de uitreiking van de IDA 2019 vertraagd. Na lang wachten is het dan toch eindelijk zover gekomen. Tezamen met de IDA 2020 is de IDA 2019 op 7 oktober 2020 uitgereikt.

John de Nooijer en Wim van Tol hebben woensdagmiddag uit handen van Frank van der Linden en Bert Duijndam van stichting SERN de INCI-DETAR Award ontvangen. Wim van Tol was de afgelopen 22 jaar werkzaam bij de politie en dankt de IDA 2019 aan zijn rol als verbinder tussen politie, NCTV en de vitale bedrijvensector. Hij introduceerde onder andere de EBO-methodiek in een breed deel van de veiligheidssector. John de Nooijer is al bijna 40 jaar beveiligingsspecialist bij EPZ, beter bekend als de kerncentrale van Borssele. Ooit begonnen als gewone beveiliger, klom hij op tot een functie met eindverantwoordelijkheid voor de integrale veiligheid. In die hoedanigheid heeft hij de bedrijfsbeveiliging geprofessionaliseerd en bijzondere onderzoeken gedaan naar beveiligingsmiddelen en hun werking. Met zijn kennis wist hij zelfs bij de Amerikaanse nucleaire autoriteiten respect af te dwingen.

2018 Harm van Dijk
2019 Wim van Tol
2020 John de Nooijer