06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Registerbijdrage 2022

Ook dit jaar worden de facturen weer zoveel mogelijk per email verzonden. Zet indien nodig het adres secr-sern@sern.nl even in de whitelist. De voorbereidingen voor de verzending van de facturen is in volle gang. Zijn alle adreswijzigingen al doorgegeven? Zo niet, het...

Wijziging Reglement Register Security Expert

In de Bestuursvergadering van 28 oktober j.l. is het nieuwe Reglement RSE vastgesteld. Belangrijkste wijziging zit in een wijziging van de ‘aanvaarde functie’ en dan met name punt e. Deze is vooral van toepassing op diegenen die binnen het Stelsel Bewaken...

Aanmelden jubileum

Vanaf heden is het mogelijk u aan te melden voor de Jubileum bijeenkomst op maandag 20 september 2021. Deze vindt plaats in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam. Meer...

Nieuw

Op 17 februari is in het register MSec de heer R.R.M. Boere, werkzaam bij ProRail,...

Herziening inschrijvingen 2006

Het bestuur herziet, overeenkomstig artikel 9 en volgende van het Reglement Register Security Expert (RRSE), de inschrijvingen in het Register Security Expert (RSE). De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2006. Om geregistreerden in staat te stellen tijdig...

Welkom

Welkom bij de vernieuwde website van de Stichting Security Expert Register Nederland. In dit jubileumjaar heeft het Bestuur besloten om ook de website te...