06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Aanmelden jubileum

Vanaf heden is het mogelijk u aan te melden voor de Jubileum bijeenkomst op maandag 20 september 2021. Deze vindt plaats in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam. Meer...

Nieuw

Op 17 februari is in het register MSec de heer R.R.M. Boere, werkzaam bij ProRail,...

Herziening inschrijvingen 2006

Het bestuur herziet, overeenkomstig artikel 9 en volgende van het Reglement Register Security Expert (RRSE), de inschrijvingen in het Register Security Expert (RSE). De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2006. Om geregistreerden in staat te stellen tijdig...

Welkom

Welkom bij de vernieuwde website van de Stichting Security Expert Register Nederland. In dit jubileumjaar heeft het Bestuur besloten om ook de website te...

Facturen registerbijdrage 2021 verzonden

Grotendeels zijn de facturen via e-mail verzonden maar deels nog ouderwets via de post. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, dan horen we dat graag via een mail aan secr-sern@sern.nl. Denk ook even aan de controle op de gegevens van uw inschrijving. Wijzigingen...