06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Breaking news

Breaking News! Op de SERN dag hebben we bekend gemaakt dat onze website inmiddels voor geregistreerden een afgeschermd deel kent. Wil je toegang? Stuur een mail naar het...

Betalingsherinnering registerbijdrage 2022

Vandaag een aantal betalingsherinneringen verzonden voor de registerbijdrage 2022. Mocht u nog niet betaald hebben, dan zien we de bijdrage graag per omgaande tegemoet. Denkt u ook aan het doorgeven van eventuele wijzigingen zoals adres, telefoonnummer, email-adres en...

Uitbreiding Bestuur

Persbericht Harm van Dijk benoemd als algemeen Bestuurslid SERN Met ingang van 1 februari 2022 is Harm van Dijk benoemd als Algemeen Bestuurslid bij SERN. Harm gaat zich inzetten voor de verbreding van de samenwerking tussen SERN en de overige partijen binnen de...

Registerbijdrage 2022

Ook dit jaar worden de facturen weer zoveel mogelijk per email verzonden. Zet indien nodig het adres secr-sern@sern.nl even in de whitelist. De voorbereidingen voor de verzending van de facturen is in volle gang. Zijn alle adreswijzigingen al doorgegeven? Zo niet, het...

Wijziging Reglement Register Security Expert

In de Bestuursvergadering van 28 oktober j.l. is het nieuwe Reglement RSE vastgesteld. Belangrijkste wijziging zit in een wijziging van de ‘aanvaarde functie’ en dan met name punt e. Deze is vooral van toepassing op diegenen die binnen het Stelsel Bewaken...

Aanmelden jubileum

Vanaf heden is het mogelijk u aan te melden voor de Jubileum bijeenkomst op maandag 20 september 2021. Deze vindt plaats in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam. Meer...