06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 24 mei zijn de heren M. de Jager, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, en R.H. Mosman, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 24 mei is de heer M.R. Kraaijevanger,  werkzaam bij Bosch Energy and Building Solutions B.V., ingeschreven als MSec in het register Manager of Security.