06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Laatste

Nieuws

Informatie CERmatologische SERN dag

De beschikbare informatie met betrekking tot de CERmatologische SERN dag op 17 april j.l. op de locatie Breepark te Breda is voor onze geregistreerden geplaatst op het afgesloten deel van onze website.

Nieuwe inschrijvingen

Op 10 april is de heer R. Poleij, werkzaam bij Seris Holding B.V., en mevrouw M.M. Koppers-Kors ingeschreven als Register Security Expert ingeschreven in het Register Security Expert.

NIeuwe inschrijvingen

Op 7 april zijn de heren R. Zimmer, werkzaam bij de Anne Frank Stichting, en M. Provily, werkzaam bij de Security Adviesgroep BV, als Register Security Expert ingeschreven in het Register Security Expert.