06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Op 3 december 2022 is de heer G.L. Serné, werkzaam bij Defensie, vanuit het Register Security Expert als MSec overgeschreven naar het Register Manager of Security.

Op 6 november 2022 is de heer J.B. Sewrattan, werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 12 november 2022 is de heer R. van Wezel, werkzaam bij de Alert Group, vanuit het Register Security Expert als MSec overgeschreven naar het Register Manager of Security.

Onze voorzitter heeft weer een samenvatting gemaakt van het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Deze is exclusief voor onze geregistreerden beschikbaar in het afgeschermde deel van onze site.

Op 1 november 2022 is de heer H. Dekker, werkzaam bij Defensie, als MSec ingeschreven in ons Register Manager of Security.