06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Op 16 april zijn in de registers ingeschreven:

De heer M.H.M. de Greef, werkzaam bij Kuijpers, de heer E. Koorn, werkzaam bij Stichting Waternet. beide als MSec.

De heer M.C. van Paeschen, werkzaam bij Control Risk Benelux BV en de heer S. Nurzai, werkzaam bij Prefense Beveiliging BV, beide als RSE.

Op 11 april is de heer M.C. van Paeschen, werkzaam bij Control Risks Benelux BV, als RSE ingeschreven en is de heer E. Koorn, werkzaam bij de Stichting Waternet, als MSec ingeschreven. Tevens is op 13 april de heer S. Nurzai, werkzaam bij Prefense Beveiliging BV, als RSE ingeschreven.

Op eigen verzoek verwijderd

J.H. Hommersom en H.J.A. van Oorsouw

Op 17 februari is in het register MSec de heer R.R.M. Boere, werkzaam bij ProRail, ingeschreven.