06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Vandaag, 12 december 2022, is mevrouw T. van der Kolk-Spanjer, werkzaam bij de A.S. Watson Group, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.