06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

In de Bestuursvergadering van 28 oktober j.l. is het nieuwe Reglement RSE vastgesteld. Belangrijkste wijziging zit in een wijziging van de ‘aanvaarde functie’ en dan met name punt e. Deze is vooral van toepassing op diegenen die binnen het Stelsel Bewaken en Beveiliging werkzaam zijn.

Tevens is paragraaf 4.5 toegevoegd voor hen die aan één van de voorwaarden niet voldoen. Zij kunnen zich mogelijk laten inschrijven in het Register Middenmanager Beveiliging.

Lees hier het Reglement.