06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Op 3 december 2022 is de heer G.L. Serné, werkzaam bij Defensie, vanuit het Register Security Expert als MSec overgeschreven naar het Register Manager of Security.