06 - 3033 9055 secr-sern@sern.nl

Vandaag is de heer S. Punt, werkzaam bij ROC Mondriaan, ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging (RMB). Tevens is de heer B. van Veen, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in ons register.