06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

In verband met zijn overlijden is de heer J.P.M. Habraken uitgeschreven. De heer Habraken was RSE sinds 2005. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.