06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

In januari hebben wij de facturen verzonden voor de registerbijdrage voor het jaar 2024. Het betreft de inschrijving in één van de registers (RMB, RSE, MSec) van de Stichting Security Expert Register Nederland. De betalingstermijn daarvan was gesteld op 23 januari 2024.

Vandaag is de betalingsherinnering verzonden. Indien nodig kunnen wij een kopie factuur mailen.

 Let op: De inschrijving wordt beëindigd indien de registerbijdrage niet tijdig, dat wil zeggen binnen 5 dagen (9 februari 2024) is ontvangen.