06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 5 december is de heer A.G. Zonnev eld, werkzaam bij TKH Security, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.