06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 20 oktober zijn de heren A.B.A.C. Janson, werkzaam bij TNO, en S. Jacobs, werkzaam bij Brain of buildings BV, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.