06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 28 augustus is de heer R.B. Ouwerkerk als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.