06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Vandaag, 30 augustus 2023, zijn de heren M.J.W. de Zeeuw, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en H. Moes, werkzaam bij Koninklijke Joh. Enschedé, als MSec ingeschreven in het Register Manager of Security.