06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 1 juli zijn de heren P.P. Christerus, werkzaam bij Bosch Nederland, en de heer J.IJ.O. Verbeek, werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.