06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 14 mei 2023 is de heer T.T. Nieuwburg, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 26 mei 2023 is mevrouw S. Verweijen, werkzaam bij Fivoor De Kijvelanden, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.