06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 17 april 2023 is de heer S.T. Schraven, werkzaam bij Defensie, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.