06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 4 maart 2023 zijn de heren R.J. Bronkhorst, werkzaam bij Rebro Security Solutions & Consultancy B.V., en de heer B. van Bemmelen,  werkzaam bij Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.