06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Ook dit jaar worden de facturen weer zoveel mogelijk per email verzonden. Zet indien nodig het adres secr-sern@sernnl.site.transip.me even in de whitelist.

De voorbereidingen voor de verzending van de facturen is in volle gang. Zijn alle adreswijzigingen al doorgegeven? Zo niet, het kan nog maar wees er snel bij.

Bij voorbaat dank!