06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
PSD

Physical Security Degree

Hoofdlijnen voorwaarden PSD
Voor de inschrijving in het register PSD wordt gedacht aan de volgende voorwaarden:
 • werkzaam te zijn op HBO-niveau (schaal 10 trede 7)
Als aanvaarde opleidingen wordt gedacht aan onder meer de volgende bestaande en in oprichting zijnde post HBO Registeropleidingen (gecertificeerd door CPION) welke met goed gevolg moeten zijn afgerond om in het register PSD te worden opgenomen:
 • DHM Security Management
 • Security Techniek
 • Security & Recht + Security & Stelsel B&B -> DHM Security Juridica
 • DHM Business Continuity Management
 • SoSeCure Predictive Profiling
 • SoSeCure Red Teaming
 • SoSeCure Security Intellingence
 • SoSeCure Radicalisering en Terrorisme
 • DHM Security & Integriteit
 • DHM Cyber Security
 • DHM Fire Safety Management
 • BHV Management
 • DHM Security Projectmanagement
 • DHM Security & Musea