logo_text
Het  Register Security Expert (RSE), is 1 januari 1996 ingesteld door SERN.

RSE is een bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom  ingeschreven collectief merk.

Registratie in het register security expert staat open voor degene die voldoet aan de voorwaarden vermeld in het Reglement Register Security Expert.  Die voorwaarden betreffen onder meer dat de aanvrager moet aantonen te beschikken over adequate opleiding en ervaring op het gebied van beveiliging en derhalve in staat moet zijn om op passende wijze adviezen te kunnen te geven over te treffen beveiligingsmaatregelen en/of aan dergelijke adviezen uitvoering te kunnen geven en/of  leiding te kunnen geven op het gebied van beveiliging. De geregistreerde is gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.

De opleidingsvoorwaarde houdt dit in dat de kandidaat RSE met goed gevolg een opleiding op post hbo niveau moet hebben voltooid op het gebied van security management (zoals de post hbo cursus DHM Security Management, de opleiding Certified Protection Professional (CPP) of Master of Science in the Study of Security Management (Univ. van Leicester)). Zie voor de overige voorwaarden het reglement.

Degene die aan de voorwaarden voor registratie als MSec voldoet en reeds als Register Security Expert (RSE) is ingeschreven kan voorlopig zonder kosten het recht op het gebruik van het keurmerk RSE converteren in een recht op het gebruik van het keurmerk MSec. Bij registratie als MSec vervalt het eventuele recht op gebruik van het keurmerk RSE.

Op verstrekte persoonsgegevens is conform de AVG van toepassing het vermelde in het document: Stichting SERN en persoonsgegevens.

Uitsluitend aan het gestelde in het reglement kunnen rechten worden ontleend.