logo_text

SERN en uw privacy
 

SERN acht de bescherming van uw persoonsgegevens opgenomen in de "Registers SERN" (secties MSec, RSE en RMB) van groot belang. In de reglementen MSec, RSE en RMB  is vermeld wanneer, aan wie en welke gegevens desgevraagd worden verstrekt en welke gegevens op de website worden vermeld.
 
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de "Registers SERN" aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en bij die instantie in de administratie opgenomen onder meldingsnummer m1190335.