logo_text

SERN en uw privacy
 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie van kracht.  SERN acht de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang en heeft conform de AVG in het document Stichting SERN en persoonsgegevens  vermeld waarom, hoe, wanneer en welke gegevens worden verwerkt en welke gegevens op de website worden vermeld.
 
(In het verleden zijn conform de Wet bescherming persoonsgegevens de "Registers SERN" aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens dat sinds enige tijd Autoriteit Persoonsgegevens is genaamd en bij die instantie in de administratie werd opgenomen onder meldingsnummer m1190335)