logo_text
Het  Register Manager of Security, keurmerk MSec, is op 1 juli 2008 ingesteld door SERN.

MSec is een bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom  ingeschreven collectief merk.

Registratie als MSec staat open voor degene die voldoet aan de voorwaarden vermeld in het Reglement Register Manager of Security, uitsluitend aan het gestelde in dat reglement kunnen rechten worden ontleend.

Degene die aan de voorwaarden voor registratie als MSec voldoet en reeds als Register Security Expert (RSE) is ingeschreven kan zonder kosten het recht op het gebruik van het keurmerk RSE converteren in een recht op het gebruik van het keurmerk MSec. Bij registratie als MSec vervalt het eventuele recht op gebruik van het keurmerk RSE.

Op verstrekte persoonsgegevens is conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing hetgeen is vermeld in het document Stichting SERN en persoonsgegevens  .

http://www.m-sec.nl