logo_text
Verwijderd uit het MSec of RSE per 2 april 2018
 
Van ondervermelde personen bleek het adres onbekend of is niet vernomen dat zij hun registratie en gebruik van het keurmerk willen continueren.

SERN neemt daarom aan dat zij geen belang meer stellen in voortzetting van de registratie.

Op 2 april 2018 is de registratie van ondervermelde personen geeindigd.
 
Baars, E. Bakker, Bosch, Van der Braak, Coremans, R. Dekker, G.J.A. Donders, P.C. van Eekeren, Golsteijn, A. Grob, M. de Groot, Haars, Hansen, Hermus, de Heus, P. Jans, Jipping, Koote, Lemmens, van de Lisdonk, Marks, Martens, A. Meijer, Meulenaar, Meijer, Monsieurs, J. Muller, Niele, Nieuwlaat, van der Poll, P.J. de Ridder, E. Scheffer, Schot, Suilen, Verdoorn, Vissers, van der Wal, Westhuis, van Wijk, Wijnholds-Bosscher, van der Zalm, Zoetmulder.
 
Herinschrijving is mogelijk door een complete nieuwe aanvraag in te dienen, welke door SERN wordt beoordeeld op basis van de  geldende toelatingsvoorwaarden.
 
Het kan zijn dat u geen vermelding van uw e-mailadres of de url van uw onderneming of die van uw werkgever meer achter uw naam aantreft. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met het secretariaat.