logo_text
Verwijderd uit het MSec of RSE per 2 april 2018
 
Van ondervermelde personen werd geen geldige betaling van de registerbijdrage en/of herinschrijvingskosten ontvangen en/of  niet aan de bijscholingsvoorwaarde werd voldaan en/of desgevraagd geen reactie ontvangen of zij hun registratie en gebruik van het keurmerk willen voortzetten.

SERN neemt daarom aan dat zij geen belang meer stellen in voortzetting van de registratie.

Op 2 april 2018 is hun registratie daarom doorgehaald, zijn hun namen uit het betreffende register verwijderd en zijn zij niet meer gerechtigd het keurmerk RSE of MSec te gebruiken.
 
Baars, E. Bakker, Bosch, Van der Braak, R. Dekker, G.J.A. Donders, P.C. van Eekeren, A. Grob, M. de Groot, Haars, P. Jans, Jipping, Koote, Lemmens, van de Lisdonk, Marks, Martens, A. Meijer, Monsieurs, J. Muller, Niele, van der Poll, P.J. de Ridder, E. Scheffer, Schot, Suilen, Verdoorn, Vissers, van der Wal, Westenberg.
 
Herinschrijving is mogelijk door een complete nieuwe aanvraag in te dienen, welke door SERN wordt beoordeeld op basis van de  geldende toelatingsvoorwaarden.
 
Het kan zijn dat u geen vermelding van uw e-mailadres of de url van uw onderneming of die van uw werkgever meer achter uw naam aantreft. Mogelijk is dan art. 12 .6 van het RRSE toegepast, dat luidt:

12.6. Van de geregistreerde die de registerbijdrage te laat voldoet of van een zakelijke rekening voldoet of het factuurnummer niet vermeldt bij de betaling, wordt het e-mail adres en de url van de eventuele website verwijderd van de website van de stichting en daarop gedurende drie jaren niet vermeld en vervolgens pas op verzoek van de geregistreerde opnieuw vermeld.