logo_text
Verwijderd uit het MSec of RSE per 19 april 2017
 
Van ondervermelde personen werd geen geldige betaling van de registerbijdrage en/of herinschrijvingskosten ontvangen en/of  niet aan de bijscholingsvoorwaarde werd voldaan en/of desgevraagd geen reactie ontvangen of zij hun registratie en gebruik van het keurmerk willen voortzetten.

SERN neemt daarom aan dat zij geen belang meer stellen in voortzetting van de registratie.

Op 19 april 2017 resp. 1 januari 2018 is hun registratie daarvom vervallen, zijn hun namen uit het betreffende register verwijderd en zijn zij niet meer gerechtigd het keurmerk RSE of MSec te gebruiken.
 
Aghaei, Ammerlaan, Bartels, Boom, Doornhein, van Esch, Faill, Geuze, Goessens, vdn Goor, Josephi, Kawka, vdr Kooi, Kooistra, v. Luitgaarden, Lustig, Mol, Muytjens, Nab, vdr Plasse, Prins, Reijersen, Stolk, Verhagen, Verwoerd, vdr Weiden,
 
Herinschrijving is mogelijk door een complete nieuwe aanvraag in te dienen, welke door SERN wordt beoordeeld op basis van de  geldende toelatingsvoorwaarden.