logo_text
Dit deel van de SERN website heeft betrekking op het Register Security Expert (RSE) dat door SERN in 1
1996 is ingesteld.

RSE is een bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponeerd collectief merk (keurmerk).

Geregistreerden zijn gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken in overeenstemming met de, op het keurmerk RSE,  van toepassing zijnde reglementen.

Voor registratie als RSE komt men in aanmerking indien men aantoont te voldoen aan de voorwaarwaarden voor inschrijving, welke op deze website zijn vermeld en in completo zijn opgenomen in het Reglement RSE.