logo_text
Dit deel van de SERN website heeft betrekking op het Register Middenmanager Beveiliging (RMB) dat door SERN 
in 2015 is ingesteld.

RMB is een bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom gedeponeerd collectief merk (keurmerk).

Geregistreerden zijn gerechtigd het keurmerk RMB te gebruiken in overeenstemming met de, op het keurmerk RMB,  van toepassing zijnde reglementen.

Voor registratie als RMB komt men in aanmerking indien men aantoont te voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving, welke op deze website worden vermeld en in completo zijn opgenomen in het Reglement RMB.

Men kan slechts in een van de registers van SERN zijn ingeschreven.

Op verstrekte persoonsgegevens is conform de AVG van toepassing hetgeen is vermeld in het document: Stichting SERN en persoonsgegevens