logo_text
Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden RMB

(Uitsluitend aan het gestelde in het Reglement Register Middenmanager Beveiliging (RRMB) kunnen rechten worden ontleend)

Op verstrekte persoonsgegevens is van toepassing het vermelde in het document Stichting SERN en persoonsgegevens


Algemeen

- de jaarlijks te betalen registerbijdrage is 25 euro.

- uitsluitend complete aanvragen (klik op Aanvraagformulier RMB en kijk onderaan deze pagina bij "In te zenden") worden in behandeling genomen, indien men niet voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden, heeft het geen enkele zin een aanvraag te doen. Er worden namelijk geen uitzonderingen gemaakt. De complete aanvraag per post (niet per e-mail) toezenden aan Stichting SERN, Wassinkbrinkweg 3, 7021 JZ Zelhem.

- u moet een opleiding op tenminste mbo niveau 4 met goed gevolg hebben voltooid (d.w.z. diploma behaald), of een mbo niveau 3 opleiding aangevuld met een opleiding midden management (beide met diploma behaald), en

- u moet aantonen een (of meer) aanvaarde opleiding (opleidingen) met goed gevolg te hebben voltooid (zie verder hieronder bij
"Aanvaarde opleiding".

- Men wordt persoonlijk ingeschreven in de hoedanigheid van werknemer of zelfstandig ondernemer. Inschrijving als werknemer en zelfstandig ondernemer tegelijk is niet mogelijk.

- U moet aantonen tenminste drie jaar in (tenminste) een middenmanagement functie werkzaam te zijn op beveiligingsgebied (politie-, militaire- en inlichtingenwerkzaamheden alsmede informatiebeveiligingswerkzaamheden gelden niet).
(Het betreft functies zoals teamleider beveiliging, sectiechef beveiliging, hoofd operationele beveiliging, adviseur technische beveiliging e.d. een en ander ter beoordeling van het bestuur).
Hiervoor dient de Verklaring werkgever (onderdeel van het Aanvraagformulier RMB).
De beveiligingswerkzaamheden moeten het hoofdbestanddeel vormen van het totale pakket werkzaamheden.

- Indien u zelfstandig ondernemer bent op beveiligingsgebied moet met een uittreksel Kamer van Koophandel aangetoond worden dat uw onderneming tenminste drie jaar staat ingeschreven en daadwerkelijk actief is.

- U moet de registerbijdrage persoonlijk (vanaf een prive rekening) voldoen aangezien men persoonlijk wordt ingeschreven.

- Naast vermelding van uw inschrijving op deze website ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving in het register, waana u het keurmerk RMB mag gebruiken door dit achter uw achternaam te plaatsen.


Aanvaarde opleiding 

Naast de hierboven vermelde mbo 4 of mbo 3 + midden management opleiding moet u aantonen een (of meer) van de volgende opleidingen met goed gevolg te hebben voltooid en bijbehorend diploma behaald te hebben:

A. diploma Coordinator Beveiliging plus diploma IRIS Security Management; of

B. diploma Coordinator Beveiliging plus diploma Middelbaar Security Management van SOBA Security Opleidingen BV; of

C. certificaat Certified Protection Officer (CPO) van de International Foundation for Protection Officers (IFPO); of

D. certificaat Certified Protection Professional (CPP) van ASIS International; of

E. diploma Technicus Beveiligingsinstallaties plus diploma IRIS Security Management; of

F. diploma Technicus Beveiligingsinstallaties plus diploma Middelbaar Security Management van SOBA Security
    Opleidingen BV; of

G. Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit (Belgisch Staatsblad)
     van 18 januari 2007; of

H. een hbo diploma van een opleiding of beveiligingsgebied of een diploma van een dergelijke post hbo opleiding afgegeven
    door een hbo instelling of de Stichting P HBO Nederland; of

I. een diploma van een opleiding op beveiligingsgebied op mbo niveau of post mbo niveau afgegeven door de
   Stichting POST MBO Nederland of andere gelijkwaardige instelling ter beoordeling van het bestuur.


In te zenden 

- het volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Aanvraagformulier RMB met de Verklaring aanvrager en
   de Verklaring Werkgever met functiebeschrijving en organogram; en

- kopie van de bewijsstukken betreffende uw mbo 4 of mbo 3+ opleiding en de "aanvaarde opleiding(en)"; en

- indien van toepassing kopie van het legitimatiebewijs afgegeven door c.q. namens de Minister van Veiligheid en Justitie
   op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

- indien de aanvrager zelfstandig ondernemer is, een recent uittreksel Kamer van Koophandel.

=   =   =   =