logo_text
nieuwe bestuursleden
Met ingang van 1 november 2019 vervult de heer E. van Arragon MSec de functie van secretaris en is de heer F. van der Linden MSec als lid (plv voorzitter) toegetreden tot het bestuur. Beiden zijn al geruime tijd werkzaam in security functies bij de rijksoverheid. Tot uitbreiding van het bestuur is onlangs besloten om de continuiteit van het bestuur beter te waarborgen.