logo_text
nieuwe RSE
Op 10 juli 2020 zijn de heren B.J.J. van den Nouland (Politie) en S. Sophia (Politie) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.