logo_text
nieuwe RSE
op 30 december 2019 is de heer B. van Rhee (Facilicom Bedrijfsdiensten BV) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.