logo_text
nieuwe RSE
Op 31 oktober 2019 is de heer J. Kwakkel (Honeywell Building Solutions) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.