logo_text
nieuwe RSE
Op 10 oktober 2019 is de heer R.M. Sauer (Rijks Beveiligings Organisatie) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.