logo_text
nieuwe RSE
Op 16 augustus 2019 is de heer S.A. Willigenburg (Min. van Defensie) ingeschreven in het Register Security Expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.