logo_text
nieuwe RSE
Op 6 juni 2019 is de heer L.Smid (Presentatie Techniek Holland B.V.) ingeschreven in het register security expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.