logo_text
nieuwe RSE
Op 8 december 2018 is de heer R. Zeven (Transquest tag & tracking Solutions BV) ingeschreven in het register security expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.