logo_text
nieuwe RSE
op 1 oktober 2018 is de heer F.A.C. van Huijgevoort (Brain of buidings high-security BV) ingeschreven in het register security expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken