logo_text
nieuwe RSE
op 4 mei 2018 zijn in het register security expert ingeschreven en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken:
mevr. J.H. Verhoeven (Facilicom Group) en de heer C.G. Isings (Trigion Beveiliging BV)