logo_text
nieuwe RSE
op 16 december 2017 is de heer J. Visser (KoopmanInternational B.V.) ingeschreven in het register security expert en gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.